TÜBİTAK Ufuk2020 (Horizon 2020) Programı Hakkında

TÜBİTAK Ufuk2020 (Horizon 2020) Programı Hakkında Avrupa Birliği (AB) Çerçeve Programları; Avrupa’da dünya çapında bilimsel bilginin üretilmesi, üniversite-sanayi işbirlikleri oluşturulması ve AB üye ülkeleriyle aday ülke ve AB’nin işbirliği yaptığı diğer ülkeler arasında ortaklıklar kurulması yoluyla, Avrupa Araştırma Alanı’nın (ERA) bilim ve teknoloji alanındaki araştırma kapasitesini tümden geliştirmeyi ve Avrupa’nın sürdürülebilir sosyo-ekonomik kalkınmasını sağlamayı hedefleyen çok yıllı ve çok uluslu programlardır. https://ufuk2020.org.tr/…/basvuru-ve-degerle…/basvuru-sureci

TÜBİTAK Ufuk2020 (Horizon 2020) Programı Hakkında

Avrupa Birliği (AB) Çerçeve Programları; Avrupa’da dünya çapında bilimsel bilginin üretilmesi, üniversite-sanayi işbirlikleri oluşturulması ve AB üye ülkeleriyle aday ülke ve AB’nin işbirliği yaptığı diğer ülkeler arasında ortaklıklar kurulması yoluyla, Avrupa Araştırma Alanı’nın (ERA) bilim ve teknoloji alanındaki araştırma kapasitesini tümden geliştirmeyi ve Avrupa’nın sürdürülebilir sosyo-ekonomik kalkınmasını sağlamayı hedefleyen çok yıllı ve çok uluslu programlardır.

Ufuk2020’nin birçok alandaki çağrıları, konu başlıklarına ayrılmış durumdadır. Katılımcılar, "Fonlama ve İhale Portalı"nda, ilgilendikleri alandaki açık çağrılara ulaşabilir.

Çağrı sayfasındaki arama motorunu veya alt program, odak alan veya yatay öncelik filtrelerini kullanarak katılımcılar; ilgilendikleri konudaki çağrılara ve konu başlıklarına erişebilir.

İgilenilen konu başlığını bulduktan sonra katılımcılar arama sayfasında konu başlığının fonlama modeline (RIA, IA, SME Instrument, vb.), çağrı açılış ve kapanış tarihlerine ve proje başvuru-değerlendirme süreçlerinin kaç aşamalı olduğuna ilişkin özet bilgilere ulaşabilir.

Konu başlığının üzerine tıklandığında açılan sayfa ise, konu başlığına dair tüm detay bilgileri (konu başlığının amaçladıkları, başvuru koşulları ve ilgili belgeler, ortak arama, destek birimi, vb.) içermektedir. Ayrıca proje sunma sistemine de her konu başlığı sayfasından doğrudan erişim imkânı mevcuttur.

Her bir konu başlığının, projelerin sunulması için bir son tarihi veya "cut/off" tarihi bulunmaktadır.

Konu başlıkları kapsam ve süreç açısından üçe ayrılmaktadır:

1) Tek aşamalı konu başlıkları,
2) İki aşamalı konu başlıkları,
3) Daimî açık konu başlıkları.

Tek aşamalı konu başlıklarına, konu başlığı sayfasında belirtilen kriter ve kurallar dâhilinde hazırlanmış tam bir proje önerisi sunulması beklenmektedir. İki aşamalı konu başlıklarında ise öncelikle, özet bir şekilde hazırlanmış proje önerisi sunulmaktadır. Anılan önerinin ilk aşamayı oluşturan değerlendirmesini takiben, projenin detaylı önerisi ikinci aşamaya sunulmakta ve hakemler tarafından kapsamlı bir şekilde bir daha değerlendirilmektedir. Fonlanmaya hak kazanamayan paydaşlar dahi her iki aşamada değerlendirme özet raporu (ESR) yoluyla bilgilendirilmektedir.

Başvuru Süreci:
Önerdiği projede belirtilen araştırma görevlerini gerçekleştirebilecek operasyonel ve mâlî uygunluğa sahip herhangi bir gerçek veya tüzel kişi (KOBİ’ler, Sanayi Kuruluşları, Araştırma Merkezleri, Üniversiteler, Kamu Kuruluşları, Kâr Amacı Gütmeyen Kuruluşlar) Ufuk2020 Programı'na başvuru yapabilir.

Program’ın büyük bir bölümü en az üç farklı kuruluşun oluşturduğu çok ortaklı eylemlerin desteklendiği alanlarlar oluşurken, Öncül Araştırma Destekleri, Marie Sklodowska-Curie Uluslararası Burs ve Araştırma Destekleri, KOBİ Aracı gibi kuruluşların tek başlarına başvurabildikleri tek katılımcılı eylemler de mevcuttur.

 

Hangi Ülkeler Fonlanabilir?

AB Üye ülkeleri, Türkiye’nin de arasında bulunduğu asosiye ülkeler (güncel liste için tıklayınız.) ve üçüncü ülkeler (güncel liste için tıklayınız.) fonlanabilmektedir.

Yukarıda yer almayan fakat çalışma programında özellikle belirtilen ülkeler ile Avrupa Komisyonu ile ikili bilimsel ve teknolojik işbirliği anlaşması imzalayarak programa dâhil olan ülkeler de programda fonlanabilmektedir.

Hazırlık ve Başvuru Aşamaları:
Proje önerileri "Fonlama ve İhale Portalı"nda başvuruya açık bir konu başlığı seçilerek elektronik olarak proje koordinatörü kuruluş tarafından sunulur. ERC, MSCA ve KOBİ Aracı gibi bazı alanlarda, proje tek bir kuruluşun sorumlusu tarafından sunulabilir.

Proje başvurusu için her projede aşağıdaki süreç izlenmektedir:
1) "Fonlama ve İhale Portalı" ilgili kısmından başvurulmak istenen ilgili konu başlığı bulunur.
2) Konu başlığına özel sayfada sol menüden, konu başlığına dair tüm detay bilgilere (konu başlığının amaçladıkları, başvuru koşulları ve ilgili belgeler, ortak arama, destek birimi, vb.) erişilir. Çağrıya özel koşullar ve tüm detayların yer aldığı belge ve kılavuzlar detaylıca incelenir. Yine ihtiyaç duyulursa sol menüdeki "ortak arama" opsiyonu yoluyla veya UİN’lerle irtibat kurarak proje ortakları bulunabilir.
3) Proje planlanır.

Çağrı ve konu başlığı sayfasındaki şablonlardaki gerekliliklere uygun şekilde iş planı oluşturulur, teknik iş tanımlanır.
İş paketleri (work packages), projedeki sorumluluklar konsorsiyum paydaşları arasında paylaştırılır, proje zamanı içindeki teslim edilecekler (deliverables) ve aşamalar (milestones) belirlenir, proje yönetim süreci tanımlanır, iletişim ve tüketim planları belirlenir. (Tüm gerekli belgeler için konu başlığı sayfasındaki “Konu Başlığı Şartları ve Belgeler” kısmı incelenmelidir.)
Bütçe oluşturulur (detaylar için aşağıdaki linke tıklayınız.)
4) Elektronik Proje Başvuru Sürecine geçilir: Gerekli adımlar sırasıyla aşağıdaki şekildedir:
a) Sisteme kişisel kayıt (detay için aşağıdaki linke tıklayınız)
b) Kuruluş kaydı
c) Proje önerisi ön kaydı: Sadece proje koordinatörü kuruluş eliyle yürütülen bu süreçte PIC numarası, başvuru yapılacak çağrı ve konu başlığı, proje önerisi uzun ve kısa isimleri, kısa özet gibi detayları sisteme girer.
ç) Proje ortaklarının konsorsiyuma davet edilmesi: Bu aşamada ilgili kuruluşların PIC numarası ve projede sorumlu kişinin iletişim bilgileri sisteme girilerek projeye sistem üzerinden ortak eklenir. (Bağlı üçüncü tarafların PIC numaralarının proje başvuru aşamasında idarî formlara girmesine gerek yoktur, projenin B bölümündeki ilgili kısımlarda yer almaları yeterlidir.)
d) İdarî form şablonları proje ortaklarının da yardımıyla doldurulur. Şablonlar sırasıyla aşağıdaki bilgileri içerecektir:
Koordinatör tarafından proje özelinde doldurulan temel bilgilerin yer aldığı giriş kısmı
Proje ortaklarının beyanları
Proje ortağı kuruluş bilgileri
Kuruluş bütçe dağılımları
Etik konular tablosu
Çağrı özelindeki sorular (gerekliyse)
Projenin teknik içerik şablonları sisteme PDF formatında yüklenecektir.

Tüm bu süreçleri takiben çağrı kapanış tarihine kadar proje sistem üzerinden Avrupa Komisyonu değerlendirmesi için gönderilir. Son tarihe kadar sunulan projeler geri çekilip üzerinde değişiklik yapılıp tekrar sunulabilir.
Çağrı kapanış tarihinden evvel herhangi bir tarihte proje geri çekilebilir, projenin sunulmasından vazgeçilebilir.
Proje başvuru aşamasında sistemden kaynaklanan teknik sıkıntılarla ilgili Avrupa Komisyonu Teknik Yardım Birimi’ne şikayet bildirilebilir. Bu hususta proje başvurusu yaptığınız alanın UİN’i ile irtibata geçmeniz önem arz etmektedir.
KOBİ Aracı’nda olduğu gibi Ufuk2020 Programı'nın bazı alanlarında daimî açık konu başlıkları bulunmaktadır. Bu konu başlıklarında sunulan projeler, diğer iki tür konu başlığından ayrı olarak belli periyodlarda çağrı değerlendirmesine tâbi tutulmaktadır.

https://ufuk2020.org.tr/…/basvuru-ve-degerle…/basvuru-sureci

Devamı

Diğer Haberler

Close