VERBİS’E KAYIT SÜRESİNİN UZATILMASI HAKKINDA DUYURU

Sayın Üyemiz Sizlerden gelen talepleri Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ne ilettik ve TOBB’ un girişimleri sonucu, Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK) tarafından VERBİS’e kayıt zorunluluğu süresi 31/06/2020 tarihine kadar uzatılmıştır.

Sayın Üyemiz
 
Sizlerden gelen talepleri Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ne ilettik ve TOBB’ un girişimleri sonucu, Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK) tarafından VERBİS’e kayıt zorunluluğu süresi 31/06/2020 tarihine kadar uzatılmıştır.
 
Veri Sorumluları Kayıt Yükümlülüğü Başlangıç Tarihi Kayıt Yükümlülüğü Son Tarihi
Yıllık çalışan sayısı 50'den çok veya yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL'den çok olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumluları 01.10.2018 30.06.2020
Yurtdışında yerleşik gerçek ve tüzel kişi veri sorumluları 01.10.2018 30.06.2020
Yıllık çalışan sayısı 50'den az ve yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL'den az olup ana faaliyet konusu özel nitelikli kişisel veri işleme olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumluları 01.01.2019 30.09.2020
Kamu kurum ve kuruluşu veri sorumluları 01.04.2019 31.12.2020
 
Ayrıntılar için tıklayınız aşağıdaki linki tıklayınız!
 
https://www.kvkk.gov.tr/Icerik/6631/Veri-Sorumlulari-Siciline-Kayit-Yukumlulugune-Iliskin-Kurulca-Belirlenen-Tarihler-Hakkinda-2019-387-Sayili-Kurul-Karar-Ozeti?fbclid=IwAR09o5HFNKqNTY3AF7zX_xemuQSAVDtVffjX0Y5CyklIW1ctgiesvph2P44
Devamı

Diğer Haberler

Close