Akreditasyon

            Akreditasyon sistemi; kurum/kuruluşlara verilen uygunluk teyit belgelerinin (muayene raporları, kalibrasyon sertifikaları, yönetim sistemi belgeleri vb.) güvenilirliği ve geçerliliğinin desteklenmesi için oluşturulmuş kalite altyapısıdır.

TOBB tarafından 2001 yılında;  EUROCHAMBRES ve British Chamber of Commerce (İngiltere Ticaret Odası) işbirliği çerçevesinde İngiltere ve Almanya Oda sistemlerinin en iyi uygulamaları dikkate alınarak, Oda Akreditasyon Modelinin geliştirilmesi ile sistem başlatılmış ve 2008 yılında yapılan çalışmalar sonucunda Borsalar da sürece dahil edilmiştir. Model kapsamındaki çalışmalar TOBB Oda/Borsa Akreditasyon Sistemi olarak uygulanmıştır.

            Sistemin amacı, Oda/Borsalar arasında kalite bilincinin yerleştirilmesi, Oda/Borsa Sisteminin iş dünyası nezdinde saygınlığının ve hizmet türlerinin artırılması, hizmet kalitelerinin iyileştirilmesi, Oda/Borsa Sistemlerinin birbirine yakınlaşmanın sağlanması suretiyle Avrupa Oda/Borsa Sistemine uyumunun sağlanmasıdır.

            04.11.2008 tarihinde ISO 9001, 15.10.2009 tarihinde ISO 14001 ve 05.03.2010 tarihinde ISO 10002 belgelerini alan borsamız; 17 Eylül 2010 tarihinde akredite olmuştur. Borsamız akredite olmadan önce özveriyle yaptığı işlerini akreditasyon sonrası daha kaliteli sürdürmüştür. Akreditasyon sürecinde yenilenen borsa laboratuvarına yeni cihazlar alınmış modernize edilmiştir. ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi ile takip edilebilir bir çalışma düzeni ile daha kaliteli hizmet sunumuna geçmiş; ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi ile atıkların değerlendirildiği, çevreye daha duyarlı bir kurum olmuş; ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi ile üyelere verdiğimiz değeri kendilerine hissettiren, memnuniyetsiz oldukları konularda hızlıca düzenleme yapan ve geri dönüşün sağlandığı bir kurum olmuştur.

Devamı
Close