Tescil - İstatistik

Herhangi bir ürünün resmi olarak kayıt edilmesine ya da kütüğe geçirilmesine tescil adı verilir. Borsamızda; 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu çerçevesinde; borsaya tâbi maddelerin en az miktarları üzerinde yapılan alım satım muamelelerinin borsalara tescili zorunludur. Elektronik ticaret yoluyla yapılan satışlar da bu madde kapsamındadır.

Borsaya tâbi olmamakla birlikte yeterli arz ve talebi bulunan, misli nitelikte tarımsal ürünlerin alım satım işlemleri, alıcı veya satıcının talebine bağlı olarak borsaya tescil edilebilir.

Yine bu kanun çerçevesinde ticaret borsası kotasyonuna dâhil maddelerin alım veya satımı ile uğraşanlar, bulundukları yerin borsasına kaydolmak zorundadırlar. Buna uymayanların kayıtları, ticaret borsaları tarafından re ’sen yapılır ve kendilerine tebliğ edilir. Borsa tescili aynı zaman da stopaj vergisin de %50 indirim ve borsaya tabi maddelerin kayıt altına alınmasını sağlar.Bu bağlam da girilen tesciller her ayın sonu itibari ile aylık rapor halinde  TÜİK’e gönderilerek  istatistikte gerçek veri ve verimlilik sağlanmış olur.

Show More
Close