Gerçek kişi kayıtları için istenilen evraklar:
• Üye Kayıt Formu 
• İştigal konuları arasında Borsa Kotasyonuna dahil maddelerin alım veya satımının olduğunun tescilini gösterir Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi veya Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Sicil Gazetesinin aslı veya onaylı örneği ya da Sicil Tasdiknamesi
• Onaylı ve Fotoğraflı Nüfus Hüviyet Cüzdanı Örneği
• Noter Tasdikli İmza Sirküleri
• İkametgâh İlmühaberi veya tezkeresi
• Yeni çekilmiş 3 adet Fotoğraf
• Vergi Levhası veya vergi kaydını gösterir belge

Tüzel kişilik kayıtları için istenilen evraklar:
• Üye Kayıt Formu
• Tescil İlanında yayınlanmamışsa Noter Tasdikli Ana Sözleşme Örneği
• Tescil İlanının yayınlandığı Ticaret Sicili Gazetesinin aslı veya onaylı örneği ya da Ticaret Sicili Tasdiknamesi
• Temsilcilerin Noter Tasdikli İmza Sirküleri
• Temsilcilerin Onaylı ve Fotoğraflı Nüfus Cüzdanı Örneği
• Temsilcilerin yeni çekilmiş 3 adet Fotoğrafı
• Vergi Dairesine kayıtlı olduğuna dair belge (Vergi Levhası Fotokopisi)
• Temsilcilerin İkametgâh ilmühaberi veya tezkeresi

Close