Tarihçe

Karapınar Ticaret ve Sanayi Odasının 1984 Yılı Mayıs ayı aylık olağan Meclis toplantısında yeterli miktarda tarımsal ve hayvansal ürün istihsali ile bu ürünlere ait ticari işletme ve fabrikası bulunan ilçemizde, Ticaret Borsası kurulması gerekliliği anlatılmış, bir müteşebbis (kurucular) kurulu oluşturularak gerekli kuruluş çalışmaları başlatılmış ve Borsamız 10 Ağustos 1984 tarihinde faaliyetine fiilen başlamıştır.

04.11.2008 tarihinde ISO 9001, 15.10.2009 tarihinde ISO 14001 ve 05.03.2010 tarihinde ISO 10002 belgelerini alan borsamız; 17 Eylül 2010 tarihinde akredite olmuştur.

Borsamız akredite olmadan önce özveriyle yaptığı işlerini akreditasyon sonrası daha kaliteli sürdürmüştür. Akreditasyon sürecinde yenilenen borsa laboratuvarına yeni cihazlar alınmış modernize edilmiştir. ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi ile takip edilebilir bir çalışma düzeni ile daha kaliteli hizmet sunumuna geçmiş; ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi ile atıkların değerlendirildiği, çevreye daha duyarlı bir kurum olmuş; ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi ile üyelere verdiğimiz değeri kendilerine hissettiren, memnuniyetsiz oldukları konularda hızlıca düzenleme yapan ve geri dönüşün sağlandığı bir kurum olmuştur.

Akreditasyon çerçevesinde borsamızda kalite bilinci yerleşmiş, borsamızın saygınlığı artmış, hizmet kalitesi iyileşmiş, Avrupa Oda/Borsa sistemine uyum sağlanmaya çalışılmıştır.

Devamı
Close