Politikalarımız

KALİTE POLİTİKASI

•Karapınar Ticaret Borsasının istikrarlı büyümesi ve alanında ulusal kimliğe ulaşması için sunacağı hizmet anlayışında “kalite”yi kılavuz edinmek,
•Bölgesinde sürekli gelişme anlayışı içerisinde “kalite”de lider olmak,
•Ürün fiyat ve rekabet ortamına bağlı olarak tüccarlarımızın ve üreticilerimizin (müşterilerimizin) süregelen genel ihtiyaç ve beklentilerini karşılayacak kalite seviyesini sağlamak,
•Tüccar ile üreticilerimiz arasındaki ticari anlaşmanın dürüstlük, karşılıklı güven mesleki disiplin ve ahlakına uygun şekilde uygulanmasını sağlamak,
•Personelimizin yaratıcılıklarını ve inisiyatiflerini geliştirmek ve sorumluluk duygusuna sahip olmalarını sağlamak amacı ile ilgili personele gerekli eğitimleri vermek,
•Hizmet kalitesinin sürekli iyileştirilmesi çalışmalarının, tüm personelin katılımıyla yürütülmesini, genel kalite anlayışı çerçevesinde yapılan her işin ilk seferinde ve sürekli doğru yapılmasını sağlamak,
•Kalite düzeyini gelişen teknoloji doğrultusunda arttırmak,
•Yurtiçi borsa ve piyasaları takip ederek fiyat haberleşmesi yapmak,
•İlçenin ve üyelerin sorunları ve borsanın, üyelerin temsil edilmesine dönük ve halka hizmet için bölgesel ve yöresel destek sağlamak.
•Üyelerimize en yüksek faydayı sağlayacak hizmetleri sunmak ve üye memnuniyetini ölçmek,

 

ÇEVRE POLİTİKASI

•Çevresel faaliyetlerin mahiyeti ve ölçeğine uygun bir çevre sistemi oluşturmak üzere çevresel amaç ve hedefleri tespit edip gözden geçireceğimizi ve sürekli gelişerek kirlenmeyi önleyeceğimizi taahhüt ederiz.
•Tüm çevreyle ilgili yasal şartlara uyacağımızı, dokümante edeceğimizi, uygulayacağımızı ve devamlılığını sağlayacağımızı taahhüt ederiz.
•Çevre Yönetim Sistemi uygulamaları kapsamında doğal kaynak tüketimini azaltmayı taahhüt ederiz. 

 

MALİ POLİTİKA

Karapınar Ticaret Borsası olarak 5174 sayılı TOBB kanunu çerçevesinde elde ettiğimiz :
•Mevcut kaynakları en etkin şekilde kullanmak,
•Üyelerin ihtiyaç ve beklentilerini karşılayabilmek için,
•Bütçe ve muhasebe işlemlerimizi sosyal sorumluluk, kişilik, süreklilik, dönemsellik, parayla ölçülme, tarafsızlık ve belgelendirme, tutarlılık, tam açıklama, özün önceliği, önemlilik, ihtiyatlılık gibi muhasebe ilke ve kurallara uygun olarak yürütmek mali politikamızı oluşturmaktadır.

 

 

İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKASI


•Çalışanların motivasyonunu arttırmak ve aidiyet duygularını yerleştirmek,
•Çalışanlar arasında fırsat eşitliği yaratmak,
•Çalışanlarımıza güvenli, huzurlu ve sağlıklı bir çalışma ortamı sağlamak,
•Çalışanlarımızın öneri ve beklentilerini dikkate almak,
•Çalışanlarımız için şeffaf ve açık bir yönetim politikası izlemek,
•Çalışma hayatı ile ilgili yasa ve kuralları tam olarak uygulamak

 

 

ÜYE MEMNUNİYETİ POLİTİKASI

Karapınar Ticaret Borsası, 

•    Üyelerinin talep ve memnuniyetsizliklerini kolayca iletebildiği,
•    Bunların objektif, adil, dikkatli ve gizlilikle ele alındığı,
•    Yasal şartlara ve kalite politikamıza aykırı olmayacak şekilde değerlendirildiği,
•    Aynı memnuniyetsizliğin tekrar oluşmaması için gerekli iyileştirmelerin ve kontrollerin sürekli yapıldığı,
•    Üyeleri ile olan ilişkilerinde şeffaflığı esas almış,
•    Bütün üye memnuniyetsizliklerinin çözülmesini ana ilke olarak kabul etmiş, 
müşteri odaklı bir yaklaşımı takip etmektedir.

 

 

BİLGİ İŞLEM POLİTİKASI

•Borsamızın tüm teknik ve yazılım altyapısının eksiksiz olarak çalışmasını ve geliştirilmesini sağlamak,
•Bilgisayar donanımı, yazılım programları, iletişim sistemleri, elektronik kantarlar ve diğer elektronik sistemlerde özellikle arıza halinde gerekli müdahaleleri yapmak,
•Borsacılık faaliyetlerini eksiksiz bir şekilde yerine getirmek için gerekli olan teknolojik altyapıyı oluşturmak,
•Borsacılık işlemlerinde sektörel gelişimleri ve teknolojik yenilikleri takip ederek, üyelerimize kaliteli hizmet vermek.

 

HABERLEŞME POLİTİKASI

•Üyelerimize tercih ettikleri iletişim araçları konusunda danışarak tercih ettikleri yöntemleri kullanmak,

•Teknolojik gelişimleri izleyerek haberleşme araç ve yöntemlerimizi geliştirmek,
•Üyelerimize telefon, faks, SMS ve e-posta gibi iletişim araçlarını kullanarak bilgilendirme yapmak,

 

 

 

Devamı
Close