TARTI ALETİ KULLANICILARININ DİKKATİNE

Ölçü ve ölçü aletlerinin muayenelerine ilişkin iş ve işlemler 3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanunu ve bu Kanuna dayanılarak çıkarılan yönetmelikler çerçevesinde yürütülmekte olup, 9. maddesinin (b) fıkrası gereğince ölçü ve ölçü aletleri periyodik muayeneye tabii tutulmaktadırlar.

TARTI ALETİ KULLANICILARININ DİKKATİNE

Ölçü ve ölçü aletlerinin muayenelerine ilişkin iş ve işlemler 3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanunu ve bu Kanuna dayanılarak çıkarılan yönetmelikler çerçevesinde yürütülmekte olup, 9. maddesinin (b) fıkrası gereğince ölçü ve ölçü aletleri periyodik muayeneye tabii tutulmaktadırlar.

Periyodik muayene için müracaat edilmeyen ve kullanılmasına devam edilen tartı aletleri, muayenesiz ve damgasız tartı aleti kullananlar; 3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanunu’nun 15. maddesi hükümlerine göre idari para cezası uygulanır ve eksiklikleri 30 (otuz) gün içerisinde giderilmeyen tartı aletlerine el konularak mülkiyeti kamuya geçirilir.

2020 yılı damgalı olan tartı aletleri sahipleri ise 2022 yılı Şubat ayı son gününe (1 Ocak -28 Şubat başvuru dönemi) kadar ilgili mercilere müracaat etmeleri halinde hiçbir cezaya maruz kalmadan tartı aletlerini kullanmaya devam edeceklerdir.

Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüklerince tartı aletlerinde ciddi bir denetim planlanmakta olup tartı aleti kullanıcılarının mağdur olmamaları için tartı aletlerini iki yılda bir aşağıda belirtilen mercilere muayene ettirmelerine azami dikkat etmeleri gerekmektedir.

TSE’ye Müracaat Edilmesi Gereken Ölçü Aletleri:

  • 2.000 kg’ın üzerinde olan otomatik olmayan tartı aletleri,
  • Hassas kütle ölçüleri ve 5 kg'dan yukarı kütle ölçüleri,

Yetkili Muayene Servislerine (YMS) Müracaat edilmesi Gereken Tartı Aletleri:

  • I. ve II. sınıf otomatik olmayan tartı aletleri (Kuyumcu, Gümüşçü ve Eczanede kullanılan teraziler),
  • Tartım kapasitesi 2.000 kg'a kadar olan (2.000 kg dahil) III. ve IV. sınıf otomatik olmayan elektronik tartı aletleri (Market, kasap, manav, çiğköfteci vb. kullanılan teraziler),
  • Otomatik tartı aletleri,

Belediye Grup Merkezi Ölçü Ayar Memurluklarına Müracaat Edilmesi Gereken Ölçü Aletleri:

  • Belediyelerce tespit edilecek yer ve günlerde kurulan üretici ve Pazarcılar tarafından malların doğrudan tüketicilere perakende olarak satıldığı açık veya kapalı pazar yerlerinde kullanılan ve tartım kapasitesi 2000 kg ve altında olan III. ve IV. sınıf otomatik olmayan elektronik tartı aletleri,
  • Yay ve elektronik tertibatı bulunmayan tartım kapasitesi 2000 kg ve altında olan mekanik tartı aletlerinden;
  • Masa Terazisi, Asma Terazi, Tek Kollu Kantarlar ve İbreli Teraziler

Yapılacak denetimler neticesinde periyodik muayene müracaatında bulunmayanlara, damga süresi geçmiş, damgası kopmuş, bozulmuş, tip onayı olmayan “alım satım işlerinde kullanılamaz” ibareli terazileri alım satım işlerinde kullanan ölçü ve ölçü aletleri kullanıcılarına 3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanununa göre değişen oranlarda idari para cezası uygulanacaktır.

                                                                                                                                                                                                                                                         KONYA SANAYİ VE TEKNOLOJİ İL MÜDÜRLÜĞÜ

Devamı

Diğer Haberler

Close