İdari Durum

“Devlet-i Osmaniye Salnameleri” nin Konya Vilayetine bağlı Kazalar arasında İlçemizin ismi de geçmektedir. 1868 yılında çıkarılan bir fermanla İlçe özelliğini kazanmış, 1882’de Belediye teşkilatı kurulmuş ve 1934 yılında Sultaniye ismi yerine Karapınar ismi kabul edilmiştir.

İlçeye bağlı 4 Kasaba ve 15 Köyümüz mevcuttur. İlçe merkezine bağlı 153 adet Yayla bulunmakta;  (Karacalar, Danışık, Yenioba, Büyükçiğil, Küçük Çiğil, Akkaya, Dikmen, Müftüoğlu, Çınar, Körbekir, Yukarıyenioba, Başkuyu, Çatmalıoba, Çiçek, Tahir Dikmen, Akyayla, İnci Çardağı, Şükrü Başoğlu, Bütüner Çardağı, Bayram Kaş, Rahim Tokgöz, Ali ve Cevat Uğur, Çatmalıoba, Uğurlar, Düzenliler, Aşkanlar, Yeşilyurt, Sezer ve Filiz, Duran Sezer, Hüseyin Akkaya, Osman Akkaya, Maviler, Erbaşlar, Girginli, Vahaoba, Sığır Kuyusu, Deper, Kırca, Uğurlar çardağı, Albayrak Çardağı, Bütüner Çardağı, Akkaş, Bozaklı, Samuk, İnoba,Yelekli, Sırnık, Ören, Koymat, Kayalı, Hocanın, Tilkişar, Emirhaç, Emmioğlu Mehmet, Hacı Cemal, Mustul Cemal, Gavurözü Hasibin, Gözlük, Yedikulaç, Yırca Fuat, Çilağıl, İbrahim Çavuş, Ethemler, Kamışağılı, DemirYalı, Putur, Kuzey Meyil,Güney Meyil, Akviran, Yeniceoba, Karagöz, Akbaba, Kayaaltı, Akkuyu, Yüzbaşı, Yelekli, Dikmen, Zorlunun, Kabahasan, Çıralı, Niğde Boğazı, Büyük Bece, Menekirse, Badırık, Bacanak, Ören, Kolca, Gümülük, Delik Bastıran, Mehmet Bozkurt, Muzaffer Özkürkçü, Mehmet Boduroğlu, Naim Boduroğlu, Hacı Gani, Börcük, Kulfel, Kurtbasan, Aşağıyedikulaç, Sancaklar, Hanyıkığı, Yavşançukuru, Küçük Bece, Mısırlı, Eşeli, Ömer Hacı, Akobrak, Putur, Yassıca, Yazomca, Seyiphacı, Büyük Sekili, Çukurca, Apak, Küçük Körin, Acıkuyu, Yeni Acıkuyu, Esat, Hüdaverdi Çardağı, Bursal, Kanlı arkaç , Beşağıl, Kangal Bozağı,Çifte arkaç, Küllükuyusu, Çingir, Küçük, Selçik, Süleyman Yeşilyurt, Nuri Osaman Yetilyurt, Baldanoğlu, Sayarlar Çardağı, Rafet Acar, Mustafa Aktürk, Ahmet Aktürk, Şenkal Çardağı, Karakuyu, Nabipoğlu, Alp Çardağı, Kükürttoyu, Küçük Karakuyu, Kaya Altı, Kürtül, Yeni Altıntaş, Yeni Karakaş, Bunsal, İhsanağa,Büyük Çukurca, Kirkitli) ve bu Yaylalarda yaz aylarında ikamet edilmektedir. Buralarda evler toprak kerpiçlerden yapılmakta ve üzeri yine toprakla örtülmektedir.

Köylerimize bağlı 31 Yayla (Mezra) bulunmakta olup, buralarda sürekli ikamet edilmekte ve evler toprak kerpiç olup, üzerleri toprakla örtülmektedir.

15 Köyümüzün içmesuyu, elektrik ve telefonları mevcuttur.

Kayalı Kasabamızda 9 Yayla olup, (Kadirli,Tilkili, Lokman, Yeni, Kepez, Kuzukuyu, Keramca, Kulalı, Ağılözü) buralarda sürekli ikamet edilmekte, elektrik, su ve telefonları vardır.

Yeşilyurt Kasabamızda 4 Yayla olup, (Kürtül,Nasuhpınarı, Çayır, İmki kuyu) Bu yaylalarda içmesuyu kuyulardan temin edilmektedir.Telefon ve elektrikleri vardır.

Hotamış Kasabamızda 4 Yayla olup, (Fakrana, Karadere, Kapıtaş, Hazım)  Bu yaylalarda içmesuyu kuyulardan temin edilmektedir. Elektrik ve telefonları vardır.

İslik Kasabamızın bağlı yaylası yoktur.

Akçayazı Köyümüzde;  4 Yayla olup, (Merdivenli, Derbent, Kuzukuyu, Çukurkuyu) Bu yaylalarda içmesuyu kuyulardan temin edilmekte, elektrik ve telefon vardır.

Oymalı Köyümüzde;  6 Yayla olup, (Ören, Tokan, Gümüşçay, Gömme, Basın, Kargın) Bu yaylalarda içmesuyu kuyulardan temin edilmekte, elektrik ve telefon vardır.

Akören Köyümüzde;  4 Yayla olup, (Şabanlı, Yeşilyurt, Cabir, Çiçek) Bu yaylalarda içmesuyu kuyulardan temin edilmekte, elektrik ve telefon vardır.

İlçemiz Merkez, Kasaba ve Köylerine bağlı Oba yoktur. Merkez , Kasaba ve Köylerimize bağlı yayla olarak tabir edilen toplam 180 adet yerleşim birimi vardır.

Devamı
Close